Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

Samen met ouders en VIB

Pedagogisch partnerschap

De gemeenschappelijke deler tussen ouders en professionals is de opvoeding en de zorg voor het kind. Op dat gebied kunnen ouders en professionals partners van elkaar zijn; ze kunnen van elkaar leren en elkaar versterken.

Het opgroei- en leerklimaat wordt een stuk leuker voor het kind als ouders en professional open staan voor elkaar en elkaar bevestigen in hun taak naar het kind. Tegelijkertijd heeft het voor de ouders en de professionals een meerwaarde: ouders hebben meer vertrouwen in de professional en professionals krijgen waardevollere contacten met ouders. Zo wordt er gewerkt aan een gunstig opgroei- leerklimaat voor de kinderen. In de opleiding “Samen met ouders en VIB” leren professionals zich actief in te zetten op het realiseren van “ouders als partners” in de praktijk.

De insteek is steeds, zorgen voor pedagogische afstemming tussen ouders en professionals op basis van gelijkwaardigheid. Met behulp van VIB wordt de verbinding tussen de ouder en de beroepskracht in beeld gebracht waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Het is ook mogelijk de opleiding te richten op de thuissituatie, de focus ligt daarbij op de ontwikkeling van het kind of de kinderen, thuis. Samen met ouders terugkijken naar opnames van hun kind(eren) om de kracht van contactmomenten inzichtelijk te maken.

Voor wie?
Professionals in kinderopvang, onderwijs en zorg.

Kwaliteitsborging

 • Kwaliteitscontract RIJKT.
 • Borging doorgaande lijn met de ouders
 • Opgenomen in Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker en krijgt 74 accreditatiepunten

Inhoud
Thema’s die aan bod komen:

 • Ouders als partners: het belang van goede oudercontacten.
 • Door VIB inzicht krijgen in diversiteit in ontwikkeling, opvoeding, gedrag en communicatie en hierop afstemming vinden.
 • Effect van eigen achtergrond op opvoeding.
 • Van elkaar leren, in dialoog: vanuit interesse in de ander de communicatie met ouders openhouden. Niet alleen tijdens de dagelijkse gang van zaken maar ook bij botsingen of meningsverschillen.
 • Uitwisseling in kleine groepen tot maximaal 6 deelnemers.

Beoogde leereffecten

 • De communicatie tussen professionals en ouders verbeteren.
 • Professionals ontdekken de meerwaarde van wat ouders meebrengen.
 • De vormen van ouderbetrokkenheid en participatie uitbreiden.
 • Beelden analyseren vanuit respect voor diversiteit.
 • Beelden analyseren op microniveau.
 • Snel en accuraat analyseren van interactiepatronen tussen kinderen onderling, tussen kinderen en beroepskrachten en tussen ouders en beroepskrachten.
 • Bewustwording van de invloed van eigen achtergrond en opvoeding op je handelen richting kinderen en ouders.
 • Verschillen leren zien en waarderen, maar vooral kijken naar overeenkomsten.
 • Met behulp van beelden leermomenten vaststellen en omzetten in leerdoelen.
 • Meer begrip voor opvoedingsstijlen en deze beter weten te gebruiken.
 • Verdere afstemming tussen opvoeding normen en waarden van ouders thuis en deze leren gebruiken tijdens het terugkijken met de ouders.
 • Kunnen inspelen op voor ouders belangrijke ontdekkingen en waarnemingen.
 • Ouders inzicht kunnen geven in geslaagde contact initiatieven.
 • In overeenstemming met ouders tot een passend plan van aanpak voor het kind te komen.

Studiebelasting en certificering
De opleiding bestaat uit:

 • Bijwonen van de 15 dagdelen (van 4 uur). En op 13 dagdelen recent beeldmateriaal meenemen.
 • Voorbereiding per bijeenkomst: 3 uur
 • Lezen achtergrondinformatie, 4 uur.
 • De eindpresentatie bestaat uit een filmcompilatie waarin de beoogde leereffecten te zien zijn en die voldoet aan de criteria van het AIT (associatie voor interactiebegeleiding en thuisbehandeling).
 • De opleiding wordt afgesloten met een certificaat Video Interactie Begeleiding samen met ouders.

Voor het behalen van een certificaat, gelden de volgende voorwaarden:

 • In bijeenkomst 14 vindt er een voorcertificering plaats, waarin de VIB-er in staat wordt gesteld de eindpresentatie te geven.
  Bij deze voorcertificering is een AIT gecommitteerde aanwezig kijkt op objectieve wijze of de leerroute, zoals die door de opleider is uitgezet, voldoet aan de vastgestelde criteria wat de kwaliteit van de opleiding borgt.
 • De certificering vindt plaats tijdens de 15de bijeenkomst waar naast de opleider en de VIB-er ook de gecommitteerde van de AIT aanwezig is.
 • Tijdens deze bijeenkomst geeft de VIB-er een presentatie waarin aan de hand van beelden helder wordt op welke wijze het eigen leerproces zichtbaar is.

Locatie
Deze training wordt aangeboden op de volgende locatie:

 • Eindhoven (Wij zijn JONG-centrumplein, Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven)
 • Arnhem (SKAR centraal kantoor, Wassenaarweg 40, 6843 NW Arnhem).
 • Incompany is mogelijk wanneer er tenminste 5 deelnemers zijn.

Docent
RIJKT- Opleider VIB.

Kosten (prijspeil 2020)
€ 2.250,- per deelnemer.
Bij incompany is de prijs excl. reiskosten (prijspeil 2020) (€ 0,34 per km) voor de opleider. 

VOORINSCHRIJVING