Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

Pluskinderen en VIB

Kijken naar en omgaan met bijzonder gedrag van kinderen

Een van de krachten van de kinderopvang en het onderwijs is de mogelijkheid voor kinderen om zich samen met anderen te ontwikkelen. Bij sommige kinderen gaat dat niet zomaar vanzelf. Bijvoorbeeld omdat ze sociaal/emotioneel minder goed uit de voeten kunnen, of omdat er een medische oorzaak onderligt. Deze kinderen laten gedrag zien, wat door de omgeving niet altijd begrepen wordt of wat als “moeilijk” of “lastig” ervaren wordt.

Bij de opleiding VIB & Pluskinderen staat inzicht krijgen in de totale ontwikkeling van een kind centraal. Vaak wordt alleen het gedrag waar de omgeving “last” van heeft nog gezien en ervaren.  Om begrip en respect voor de eigenheid van een kind terug te halen, wordt met micro analyse gekeken naar wat een kind zelf laat zien; hoe zit een kind in elkaar, waar liggen interesses en kwaliteiten, hoe reageert het kind op situaties, hoe is de omgang met anderen, waar voelt het kind zich prettig bij en waar niet. Daarbij is ieder moment belangrijk. Samen kijken naar ontwikkelingsinitiatieven in beelden van kinderen en daar uitwisseling over hebben helpt daar natuurlijk enorm bij. Ook ongewenste contactinitiatieven (duwen, bijten e.d.) zijn, weliswaar onhandig, maar toch vormen van contact zoeken. Vaak zijn hier al initiatieven aan voorafgegaan die niet gezien of ontvangen zijn. VIB & Pluskinderen leert hoe deze initiatieven in beeld gebracht kunnen worden zodat de professional hier inzicht in krijgt. Het leren zien van deze (contact)initiatieven en deze ontvangen is van essentieel belang om het kind een positieve verbinding te laten maken met zijn/haar omgeving en vanuit welbevinden te kunnen door ontwikkelen

Ook het omgaan met uitingen van emoties is belangrijk. Dat kan soms een heftige ervaring zijn, waarbij ook eigen emoties een rol spelen. Waarom doet een kind wat hij doet? En wat doet dat met jou? 

De meerwaarde van kijken naar kindbeelden samen met de ouder(s) en in teamverband wordt in deze opleiding meegenomen.

Voor wie?
Professionals in de kinderopvang, onderwijs en zorg.

Kwaliteitsborging

 • Kwaliteitscontract RIJKT.
 • Borging doorgaande lijn met de ouders.
 • Opgenomen in Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker en krijgt 74 accreditatiepunten

Inhoud
Thema’s die aan bod komen:

 • Individueel kind in communicatie over en weer met andere kinderen.
 • Interactie met de professional.
 • Inzicht in de totale ontwikkeling.
 • Diversiteit
 • Gedragskenmerken
 • Welbevinden
 • Betrokkenheid
 • Sociale ontwikkeling
 • Emotionele veiligheid
 • Inzicht in basiscommunicatie.
 • Inzicht in eigen communicatie.
 • Feedbackgesprekken.
 • Overleg met ouders/samenwerken met thuis.

Hoe wordt er gewerkt

 • Met beelden op microniveau kijken naar de initiatieven van kinderen met plusgedrag en daar betekenis aan geven.
 • Met beelden inzicht krijgen in de ontwikkeling van kinderen met plusgedrag.
 • Met beelden leermomenten vaststellen en omzetten in leerdoelen.
 • Met beelden ontwikkelingsgericht aansluiten bij de kwaliteiten van de professionals.
 • Beelden worden zowel individueel als wel in teamverband teruggekeken.
 • Beelden worden met ouders bekeken.

Beoogde leereffecten

 • Beelden analyseren op microniveau.
 • Sensitief en responsief leren reageren op communicatie van kinderen.
 • Inzicht in de verschillende ontwikkelingsfasen.
 • Kennis over contactinitiatieven.
 • Interactieve vaardigheden verhogen met behulp van video coaching (gekoppeld aan welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling van kinderen).
 • Ondersteunen van de emotionele en sociale ontwikkeling.
 • Inzicht in autonomie bij kinderen met Plus gedrag.
 • Zelfreflectie in het werken met kinderen.
 • Inzicht in de ontwikkeling van (plus)kinderen en afstemming hierop vinden m.b.v. basiscommunicatie.
 • Het snel en accuraat kunnen analyseren van interactiepatronen tussen kinderen onderling, tussen kinderen en professionals en tussen de VIB-begeleider en de beroepskracht die wordt begeleid.
 • Met behulp van beelden leermomenten vaststellen en omzetten in leerdoelen.

Studiebelasting en certificering
De opleiding bestaat uit:

 • Bijwonen van de 15 dagdelen (van 4 uur). En op 13 dagdelen recent beeldmateriaal meenemen
 • Voorbereiding per bijeenkomst, 2 uur.
 • Lezen achtergrondinformatie, 4 uur.
 • De eindpresentatie bestaat uit een filmcompilatie waarin de beoogde leereffecten te zien zijn en die voldoet aan de criteria van het AIT (associatie voor interactiebegeleiding en thuisbehandeling).
 • De opleiding wordt afgesloten met een certificaat Video Interactie Begeleiding en pluskinderen.

Voor het behalen van een certificaat, gelden de volgende voorwaarden:

 • In bijeenkomst 14 vindt er een voorcertificering plaats, waarin de VIB-erin staat wordt gesteld de eindpresentatie te geven.
  Bij deze voorcertificering is een AIT gecommitteerde aanwezig kijkt op objectieve wijze of de leerroute, zoals die door de opleider is uitgezet, voldoet aan de vastgestelde criteria wat de kwaliteit van de opleiding borgt.
 • De certificering vindt plaats tijdens de 15de bijeenkomst waar naast de opleider en de VIB-er ook de gecommitteerde van de AIT aanwezig is.
 • Tijdens deze bijeenkomst geeft de VIB-er een presentatie waarin aan de hand van beelden helder wordt op welke wijze het eigen leerproces zichtbaar is.

Locatie
Deze training wordt aangeboden op de volgende locatie:

 • Eindhoven (Wij zijn JONG-centrumplein, Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven).
 • Arnhem (SKAR centraal kantoor, Wassenaarweg 40, 6843 NW Arnhem).
 • Incompany is mogelijk wanneer er tenminste 5 deelnemers zijn

Docent
RIJKT - Opleider VIB.

Kosten (prijspeil 2018)
€ 2.250,- per deelnemer.
Bij incompany is de prijs excl. reiskosten (prijspeil 2018) (€ 0,34 per km) voor de opleider. 
Wij bieden 5% korting bij een incompany training van 6 personen, excl. reiskosten (€ 0,34 per km) voor de opleider.

VOORINSCHRIJVEN