Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

Beeldcoaching in werken met baby's (IKK-proof)

Door het inzetten van beeld coaching krijgt de professional inzicht in alle initiatieven van baby’s, leert hier betekenis aan te geven en kan dit vertalen naar het eigen handelen. De professional ontdekt mogelijkheden om baby’s beter te kunnen ondersteunen in hun natuurlijke groeiproces.

Lichaamstaal is voor een baby een natuurlijke manier van communiceren. Een baby drukt zich uit door middel van huilen, lachen, zuigen, geluidjes maken en het spartelen en bewegen van zijn armpjes en beentjes. Via lichamelijke initiatieven leren baby’s de wereld om zich heen kennen, daarbij is het van groot belang dat baby’s bewegingsvrijheid hebben en kunnen bewegen vanuit eigen kracht. Dit bevordert de ontwikkeling van zelfvertrouwen en het gevoel van autonomie. Dreumesen zijn een stapje verder en laten al duidelijker zien wat ze kunnen en willen. Lichamelijke ontwikkeling zet gestaag door en de dreumes krijgt steeds meer mogelijkheden tot ontdekken, ervaren en exploreren. 

De professionals worden zich meer bewust van een gezamenlijk pedagogisch doel, stemmen onderling beter af en krijgen meer plezier in hun werk. Krachten van een team worden gebruikt en verder uitgebouwd.

Voor wie?
Professionals in kindontwikkeling die met baby's (gaan) werken. Babygroep- teamtraining.

Kwaliteitsborging
Deze scholing voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet IKK.

Inhoud
Thema’s die aan bod komen:

 • Veiligheid en geborgenheid.
 • Op eigen kracht.
 • Lichaamstaal.
 • Welbevinden.
 • Autonomie.
 • Interactie.
 • Sociale ontwikkeling.
 • Speel- leefomgeving.
 • Basiscommunicatie.
 • Samenwerken.
 • Inzicht in de ontwikkelingsfasen.
 • Stimuleren en uitdagen.
 • Spelen met baby’s.
 • Effect van de eerste levensmaanden op de ontwikkeling van baby’s.
 • Overprikkeling bij baby’s.
 • Oudercontacten.

Hoe wordt er gewerkt:

 • De professional wordt gefilmd tijdens de werkzaamheden met baby’s.
 • Deze beelden worden met de groep op microniveau teruggekeken. Initiatieven van baby’s staan hierbij centraal en krijgen betekenis.
 • Professional krijgt inzicht in de lichaamstaal en ontwikkeling van baby’s.
 • Samenwerking in beeld, met afstemming van eigen kwaliteiten en de belangen van de groep.
 • Met beelden worden leermomenten vastgesteld en omgezet in persoonlijke- en groepsleerdoelen.
 • Uitwisseling in groepsverband (alle medewerkers van de desbetreffende groep).

Beoogde leereffecten

 • Sensitief en responsief leren reageren op de natuurlijke communicatie van baby’s.
 • Inzicht in- en respect voor de autonomie van een baby.
 • Kennis van de lichaamstaal van baby’s en inzicht in de verschillende ontwikkelingsfasen, stressregulatie, hechting en stimuleren van de ontwikkeling.
 • Interactieve vaardigheden verhogen met behulp van video coaching (gekoppeld aan welbevinden, betrokkenheid.
 • Ondersteunen van de emotionele ontwikkeling met extra aandacht voor taal.
 • Accuraat analyseren van interactiepatronen tussen baby’s onderling en tussen baby’s en zichzelf.
 • De leefomgeving (ruimte en inrichting) van baby’s aan kunnen passen op de ontwikkeling.
 • Inzicht in wat communicatie met ouders over gerichte verzorging en de ontwikkeling van baby’s oplevert.
 • Zelfreflectie in het werken met baby’s.
 • De samenwerking binnen een groep wordt inzichtelijk en kan effectiever worden ingezet.

Studiebelasting en certificering
De opleiding bestaat uit:

 • 5 dagdelen van 4 uur
 • Opnames uit de eigen praktijk.
 • Lezen achtergrondinformatie, 4 uur.
 • Eindpresentatie, 6 uur.

Voor het behalen van een certificaat, gelden de volgende voorwaarden:

 • Bijwonen van de 5 dagdelen.
 • De eindpresentatie bestaat uit een filmcompilatie waarin de professional de eigen groei en het groepsontwikkelproces laat zien.
 • Voldoen aan de eisen die de opleiding stelt resulteert in een RIJKT|AIT-certificaat.

Locatie
Deze training wordt incompany aangeboden

Docent
RIJKT - Opleider VIB.

Kosten (prijspeil 2018)
€ 500,- per deelnemer.
Bij incompany is de prijs excl. reiskosten (prijspeil 2018) (€ 0,34 per km) voor de opleider. 

Het opleidingsplan is vastgesteld door RIJKT als AIT-licentiehouder en wordt landelijk door de RIJKT-opleiders gehanteerd. Het betreft een opleidingstraject dat wordt afgesloten met een landelijk geldend AIT-certificaat. 

VOORINSCHRIJVEN