Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

Oog voor interactie

In de training Oog voor interactie gaan professionals in de kinderopvang aan de slag met hun eigen interactie- en taalvaardigheid. Oog voor interactie is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers. Met minimaal 10 en maximaal 12 deelnemers

Kwaliteitsborging
Kwaliteitskader - Uitvoering (C1.4), Educatief handelen (C3.6). 

Inhoud
In de training Oog voor interactie staat het eigen leerproces centraal. Bekijk ook het filmpje Oog voor interactie.

Opzet van de training

 • Intake (inclusief digitale taaltoets op eigen locatie).
 • Huiswerk (verwerkingsopdrachten, eigen opnames maken).
 • Coachings gesprek met de trainer op je werk (na de derde bijeenkomst).
 • Eindopdracht.
 • Eindgesprek.

De intake, het coachings gesprek en het eindgesprek zijn individueel.

Inhoud
We werken langs drie leerlijnen: 

1. Kennis over en oefenen met de zes interactievaardigheden

 • Sensitieve responsiviteit.
 • Respect voor autonomie.
 • Structureren en leidinggeven.
 • Praten en uitleggen.
 • Ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de kinderlijke taalontwikkeling).
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen.

We vertalen de 6 interactievaardigheden concreet naar de verschillende leeftijdsgroepen. Je oefent met het herkennen en toepassen van de (deel)vaardigheden. Dit gebeurt zowel tijdens de bijeenkomsten als middels praktijkopdrachten. We besteden extra aandacht aan de drie laatste (educatieve) vaardigheden en de kinderlijke taalontwikkeling.

2. Kijken naar jezelf met anderen

Dit gebeurt door het maken en analyseren van opnames van eigen interacties in de praktijk. In de bijeenkomsten laat je zelfgekozen beeldfragmenten zien aan mededeelnemers en de trainer. Dit gebeurt in kleinschalige setting (duo's) en met behulp van concrete kijkvragen en uitgewerkte 'interactieschalen'. Hierbij wordt aandacht besteed aan een goede manier van feedback geven en een veilige sfeer. Tijdens de bijeenkomsten, tijdens het coachings gesprek en tijdens het eindgesprek volgt en begeleidt de trainer de individuele voortgang van de deelnemers. In de laatste bijeenkomst presenteert de deelnemer de eigen groei.

3. Versterken eigen taalvaardigheid

De training is zeer taalrijk opgezet. Tijdens de bijeenkomsten en in het huiswerk wordt er voortdurend spelenderwijs een beroep gedaan op de vaardigheden spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven. Wanneer deze vaardigheden bij een deelnemer onvoldoende zijn is er extra ondersteuning mogelijk.

We helpen je om je kracht uit te bouwen. Tijdens de trainingsperiode wordt iedere deelnemer gecoacht door de trainer. De trainer bewaakt of iedereen voldoende leerkansen krijgt en neemt.

Materiaal

 • Het boek/E-book ‘Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering’ (Strik, A & Schoemaker, J. (2014) Amsterdam: Reed Business.
 • Filmpjes van pedagogisch medewerkers in actie.
 • Filmpjes die de deelnemers zelf maken in de praktijk.
 • Werkboek.

Beoogde leereffecten
Rode draad door de bijeenkomsten is het kijken naar jezelf aan de hand van korte filmfragmenten van interacties met kinderen in je groep. Uit onderzoek blijkt immers dat werken met video-feedback het beste leerresultaat oplevert. Samen met de trainer en de andere deelnemers kijk je gericht naar je eigen handelen en werk je aan het versterken van je taalgebruik en je interacties met anderen.

Studiebelasting en certificering
De opleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur (één bijeenkomst per 3 á 4 weken). Daarnaast dient rekening gehouden te worden met 3 uur huiswerk na elke bijeenkomst. Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor de eindopdracht ontvang je een ‘Bewijs van deelname’. 

Locatie
Deze training wordt aangeboden op de volgende locatie:

 • Eindhoven (Wij zijn JONG centrumplein, Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven)
 • Incompany is mogelijk

Docent
RIJKT - Vakdocent Oog voor interactie (licentiehouder). 

Kosten 
Op aanvraag

VOORINSCHRIJVING