Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

Knap Lastig!

De training Knap Lastig! kan gezien worden als een basistraining en als een verdiepingstraining. Basis omdat de inhoud uitgaat van een aantal basisprincipes die gelden voor het werk op de BSO.  Dag routine, groepsmanagement, indeling van de ruimte, inzet van de zes interactievaardigheden.  Verdieping omdat er met name ingegaan wordt op het omgaan met kinderen met lastig en extra lastig gedrag binnen de BSO. In de training wordt uitgegaan en aandacht gegeven aan kijken naar Welbevinden en Betrokkenheid en de vier pijlers van het Pedagogisch Kompas:

 • Opvoeden doen we samen
 • In een rijke, uitdagende omgeving
 • Met ruimte voor initiatief
 • Altijd in dialoog

Deze training is ontwikkeld door het NJI in samenspraak met Vereniging Balans, een oudervereniging voor kinderen met extra lastig gedrag.

Voor wie?
Medewerkers BSO. Met minimaal 10 en maximaal 14 deelnemers. De training kan ook aan een voltallig BSO-team worden gegeven.

Kwaliteitsborging
Deze training is ontwikkeld door het NJI in samenspraak met Vereniging Balans, een oudervereniging voor kinderen met extra lastig gedrag. 

Inhoud
In de training Knap Lastig! krijgen de medewerkers informatie en handvatten aangereikt waarmee men het gedrag van alle kinderen beter kan ondersteunen en begrijpen. In het bijzonder wordt er gekeken naar kinderen die een gedragsprobleem hebben. Hoe functioneren deze kinderen op de opvang en wat vraagt dat aan inzet van de medewerker en het team.

Inhoud

 • Wat is lastig en knap lastig gedrag.
 • Interactie kind en pedagogisch medewerker.
 • Omgang in de groep en conflicthantering.
 • Inrichting ruimte en spelmaterialen.
 • Dag routine en activiteitenaanbod.
 • Samenwerken met ouders en anderen.

Door het maken van opdrachten en het reflecteren op het eigen handelen wordt de inhoud van de training geïnternaliseerd.

Beoogde leereffecten
Doelen van de opleiding zijn:

 • Medewerkers zijn in staat om op een andere wijze naar het lastig gedrag van de kinderen te kijken en hier op een adequate wijze mee om te gaan binnen de BSO.
 • Medewerkers kennen enkele kenmerken van speciaal lastig gedrag.
 • Medewerkers kennen de zes interactievaardigheden weten deze in te zetten, kennen de invloed van de dag routine, de ruimte en het activiteitenaanbod.
 • Medewerkers weten welke factoren de sfeer positief/ negatief kunnen beïnvloeden.
 • Medewerkers kennen het belang van een juiste samenwerking met ouders.

Studiebelasting en certificering
De opleiding bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur, met circa 3 weken tussen elke opeenvolgende bijeenkomst.  Het bijwonen van de bijeenkomsten en uitvoeren van de opdrachten resulteert in een RIJKT-certificaat.

Locatie
Deze training wordt aangeboden op de volgende locatie:

 • Eindhoven (Wij zijn JONG-centrumplein, Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven)
 • Incompany is ook mogelijk

Docent
RIJKT - Vakdocent.

Kosten 
Op aanvraag

VOORINSCHRIJVING