Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

BSO KIJK!

KIJK! BSO observeert kinderen, tijdens zelfgekozen activiteiten en stelt de observatie van wat hen bezighoudt centraal. Het is een instrument waarmee pedagogisch medewerkers de betrokkenheid van kinderen en aspecten van sociaal competent gedrag observeren en registreren. Op grond van de analyse van de gegevens kunnen de pedagogisch medewerkers inspelen op de ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het volgsysteem KIJK! BSO, de vier basisdoelen uit het pedagogisch kader (4-13 jaar) en de pedagogische cirkel vanuit VIB vormen de uitgangspunten van deze training.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers BSO en intervisiebijeenkomsten voor de leidinggevende.

Inhoud
In de training wordt de theoretische achtergrond over de ontwikkeling gekoppeld aan het praktisch werken in de groep en maken pedagogisch medewerkers kennis met het instrument KIJK! BSO. Het gaat daarbij om observeren, zien waar het kind staat in zijn ontwikkeling, om vervolgens te bepalen welke omgeving en ondersteuning een kind nodig heeft in de zone van de naaste ontwikkeling. KIJK! BSO geeft sturing aan dit proces en gaat een vast en herkenbaar onderdeel van de werkwijze binnen de BSO worden. Iedere bijeenkomst krijgen de pedagogisch medewerkers opdrachten mee om in de praktijk uit te voeren.

De gegevens die verzameld worden zijn afkomstig uit twee bronnen: de pedagogisch medewerker en vanaf 9 jaar ook het kind. Door deze twee bronnen bij elkaar te brengen, ontstaat een nauwkeurig en betrouwbaar beeld. Door te werken met hulpmiddelen die het observeren structuur geven wordt het kijken naar kinderen eenvoudiger.

Tijdens de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de praktische vertaling. Dit wordt gedaan door een specifiek domein centraal te stellen, door de mogelijkheden te onderzoeken voor een passende omgeving en passend aanbod m.b.t. sport, cultuur, techniek en natuur, zodat de kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Beoogde leereffecten
Het werken met een genormeerd volgsysteem om alle kinderen in beeld te brengen om zo een aanbod op maat voor ieder individueel kind te realiseren.

Het scholingstraject is gericht op het verwerven van de volgende competenties:

  • Observeren: de deelnemer observeert systematisch en ziet verschillen in ontwikkelingsniveau, spelbetrokkenheid en specifieke ontwikkelingsbehoefte van kinderen.
  • Registreren: de deelnemer registreert in het KIJK-dagboek de geplande en spontane observaties en onderbouwt dit met anekdotes voor de kinderen.
  • Analyseren: de deelnemer kan aan de hand van het groepsoverzicht een groepsplan opstellen, identificeert kinderen die zorg nodig hebben en kan een individueel doelgericht handelingsplan opstellen (betekenisvol aanbod).
  • Communiceren: de deelnemer bespreekt met ouders het volgsysteem KIJK en weet de inhoud goed over te brengen. Pedagogisch medewerker stemt de communicatie met de ouder af op de behoefte en het niveau van de ouder.
  • Gedifferentieerd aanbod: de deelnemer weet op grond van de analyse vanuit KIJK van het individuele kind en de groep een aanbod op maat te realiseren.

Studiebelasting en certificering
De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur.
De intervisiebijeenkomsten voor de leidinggevende zijn 4 x 1 uur.
Er dient rekening gehouden te worden met huiswerkopdrachten.
Bij 100% deelname en het overleggen van een portfolio ontvangt de deelnemer een RIJKT- certificaat.

Locatie
Deze training wordt aangeboden op de volgende locaties:

  • Eindhoven (Wij zijn JONG-centrumplein, Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven)
  • Incompany is ook mogelijk.

Docent
RIJKT - Vakdocent.

Kosten 
Op aanvraag

VOORINSCHRIJVING