Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

Montessori basisopleiding 0-12 

Voor wie?
Pedagogisch medewerker in de kinderopvang dagopvang en BSO.

Kwaliteitsborging

 • Door Nederlandse Montessori Vereniging - NVM- erkend.
 • Toetsing aan kwaliteitseisen Nederlandse Montessori Vereniging.

Inhoud
De opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten, die zowel de uitgangspunten van de montessori pedagogiek bevatten als het coachen en begeleiden van de (pedagogisch) medewerkers in het toepassen en uitvoeren van de montessori pedagogiek in hun werk. De bijeenkomsten worden gekoppeld aan de vaardigheden voor de 21ste eeuw.

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Houding (basiscommunicatie)
 • Observeren leren (leren pedagogische filmbeelden maken en analyseren)
 • Voorbereide speelleeromgeving
 • Coachen m.b.v. zelfgemaakte filmbeelden
 • Inzicht in de verschillende ontwikkelingsgebieden
 • Zelfstandigheid/ zelfredzaamheid (dagritme)
 • Materialen en activiteiten
 • Ontwikkelingsgericht werken

Literatuur en opleidingsmateriaal
Gedurende de opleiding werken de deelnemers aan hun portfolio. Dit portfolio wordt gevuld met specifieke informatie per bijeenkomst en opdrachten. Zo legt iedereen zijn eigen map aan met zijn eigen specifieke leerpunten en waarin de groei en de ontwikkeling van de medewerker te zien is. Dit portfolio is (digitaal) in te zien door de opdrachtgever.

Verplichte literatuur

 • Pedagogisch kader 4 tot 13 (BSO)
 • Pedagogisch kader samen verschillend 0 tot 13 (VVE-locaties)
 • Het kind centraal Manja Haze (baby’s en peuters)
 • Eveneens dient het montessori materialen boek aanwezig te zijn op elke locatie

Beoogde leereffecten

 • De opleiding leert de pedagogisch medewerker om inzicht te krijgen in zijn of haar eigen houding en competenties en die in te zetten in het werken met de kinderen. Maar ook leren zij te kijken naar de competenties (vaardigheden) van de kinderen en die te stimuleren.
 • De theoriebijeenkomsten zijn gericht op het verbreden en verdiepen van de kennis van de pedagogisch medewerkers inzake de montessori opvoeding en de ontwikkelingsfasen van het jonge kind. Tijdens deze bijeenkomsten wordt d.m.v. het samen kijken naar filmbeelden en andere werkvormen inzichtelijk gemaakt waar de kern van de montessori opvoeding ligt.
 • Tevens maken de filmbeelden inzichtelijk hoe de ontwikkeling van (jonge) kinderen geobserveerd en gevolgd kan worden en op basis daarvan ondersteund en verder ontwikkeld (zone van de naaste ontwikkeling).
 • Daarbij is er veel aandacht voor de ontwikkeling van het kind: de sociale en emotionele ontwikkeling, de zintuigontwikkeling, de taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling (rekenen en denken).
 • Ook is er veel aandacht voor kennis van de natuur, natuurbeleving en wetenschap en techniek. De deelnemers brengen filmbeelden in van hun eigen houding en voorbereide omgeving. In de groep wordt hier feedback op gegeven door de docent(en) en door de andere deelnemers.

Studiebelasting en certificering
De opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten van 3 uur met maximaal 10 deelnemers.
Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben gevolgd ontvangen een door NMV erkend certificaat.

Voorwaarden voor afsluiting met goed gevolg zijn:

 • Alle opgegeven huiswerk in portfolio
 • Presentatie waarin theorie en praktijk van de montessori opvoeding met elkaar worden verbonden
 • Aanwezigheidsverplichting van 90% (er mag 1 bijeenkomst verzuimd worden)

Locatie
Deze training wordt aangeboden op de volgende locatie:

 • Eindhoven (Wij zijn JONG centrumplein, Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven)
 • Incompany is ook mogelijk.

Docent
RIJKT - Montessori vakdocent.

Kosten 
Op aanvraag

Voorinschrijving