Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

Werken met baby's (IKK-proof)

Het ministerie heeft naar aanleiding van publicaties over de effecten die kinderopvang kan hebben op kinderen, en dan nog in het bijzonder op baby's, besloten om beleid te ontwikkelen. Met dit ontwerpbesluit wordt uitwerking gegeven aan het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang en de afspraken die zijn gemaakt over de aanpassing van de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Er wordt ingezet op specifieke scholing van beroepskrachten gericht op de opvang van baby’s. Het gaat hierbij zowel om kennis van de ontwikkeling die baby’s doormaken, als om vaardigheden voor de opvang van baby’s. Er is onder andere gekozen om een cursus te ontwikkelen voor het verbeteren van de kwaliteit van de opvang van baby's in kinderdagverblijven. Onze training Werken met Baby' s voldoet aan deze voorwaarden en het is bovendien erg leuk om te doen!

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang die met baby's (gaan) werken.

Kwaliteitsborging
Deze scholing voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet IKK.

Inhoud
Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het verhogen van de kwaliteit van babyopvang. In deze cursus gaat het over wat de pedagogisch medewerker kan doen om de kwaliteit te verhogen. Interactie met de baby, organisatie, inrichting van de ruimte en het dagprogramma zijn aspecten die aandacht vragen. Uitgangspunt is dat kinderen zelf een actieve rol hebben in hun ontwikkeling.

Thema’s die aan bod komen:

 • Visie op baby’s en babyopvang
 • Bieden van emotionele ondersteuning
 • Respect voor autonomie
 • Structuur en continuïteit
 • Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 • Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 • Een veilige en uitdagende speelleeromgeving creëren
 • Samenwerken met collega’s en ouders
 • Gedurende de bijeenkomsten zullen de medewerkers video opnames maken van de eigen werksituatie.

Beoogde leereffecten
Doel van de cursus is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. In de cursus wordt kennis over gedragen over de ontwikkeling van baby’s en over wat dat betekent voor de rol van pedagogisch medewerker.

Na afloop weet de pedagogisch medewerker wat haar/ zijn invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby's. Zij/ hij weet hoe daarvoor de ruimte in te richten en het dagprogramma in te delen, welke activiteiten geschikt zijn, hoe men samenwerkt in het team en hoe men contact onderhoudt met de ouders.

Studiebelasting en certificering
De opleiding bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3 uur, in een periode van 16 tot 20 weken. Het voldoen aan alle eisen van de training resulteert in het behalen van het NJI-certificaat ‘Werken met Baby’s’.

Locatie
Deze training wordt aangeboden op de volgende locatie:

 • Eindhoven (Wij zijn JONG centrumplein, Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven)
 • Edux (Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout)
 • Incompany is ook mogelijk.

Docent
Gecertificeerd Trainer 'Werken met Baby’s' (NJI). 

Kosten 
€ 650,- per deelnemer, met minimaal 10 deelnemers en maximaal 12 deelnemers.
Bij incompany is de prijs excl. reiskosten (prijspeil 2018) (€ 0,34 per km) voor de opleider.