Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

Spelbeschikbaarheid & Spelbetrokkenheid

Spel is de basis van VVE, waarbij alle ontwikkelingsgebieden van het kind gestimuleerd worden. In de training en het implementatietraject wordt de theorie over spelbetrokkenheid (Laevers) gekoppeld aan het concreet werken op de werkvloer. Het is een manier van werken waarbij observeren en nabijheid bieden een hoofdtaak is van de pedagogisch medewerker. De nabijheid van de pedagogisch medewerker biedt het kind de veiligheid en de rust om tot spel te komen. Door het gericht observeren ziet de pedagogisch medewerker de kleine ontwikkelingsstapjes en de grote succesmomenten. Door dit te zien en te herkennen kan de pedagogisch medewerker de voorwaarden scheppen die leiden tot ontwikkeling. Het gaat om begeleiden en ondersteunen en volgen van de initiatieven van het kind in plaats van leiden en beheersen.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers (baby-dreumes-peuter-verticaal-BSO). 

Kwaliteitsborging
Kwaliteitskader - Educatief handelen (C3.3 en C3.4). 

Inhoud
Het traject is opgebouwd uit 3 fases. Tijdens iedere fase kijkt de docent samen met de deelnemer, middels VIB, naar de beelden die door de deelnemer zijn gemaakt met betrekking tot spelbeschikbaarheid en betrokkenheid. Het traject start met een teambijeenkomst. Via een presentatie wordt uitgelegd wat er verstaan wordt onder spelbeschikbaarheid en betrokkenheid. Vanuit de theorie wordt een vertaling gemaakt naar de praktijk. Tussen de twee bijeenkomsten vindt een coachgesprek plaats met de individuele medewerker. Tijdens de afsluitingsbijeenkomst presenteren de deelnemers de opgedane ervaringen aan elkaar.

Beoogde leereffecten
Het scholingstraject is gericht op het verwerven van de volgende competenties:

  • Responsiviteit: de pedagogisch medewerker is gevoelig en staat open voor aanwijzingen, interesses, handelingen en mededelingen van kinderen. De pedagogisch medewerker begeleidt en ondersteunt in plaats van leiden en beheersen. Deze houding van de pedagogisch medewerker bevordert dat kinderen vaker het initiatief nemen en betrokken zijn in hun spel, hierdoor ontwikkelen kinderen zich beter.
  • Interveniëren: de pedagogisch medewerker kijkt en volgt vanaf haar plek de kinderen en zal indien nodig het spel van de kinderen verrijken.

Studiebelasting en certificering
De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur + 1,5 uur coaching per deelnemer. Het voldoen aan alle eisen van de training resulteert in het behalen van een RIJKT-certificaat. 

Locatie
Deze training wordt aangeboden op de volgende locatie:

  • Eindhoven (Wij zijn JONG-centrumplein, Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven)
  • Incompany is ook mogelijk.

Docent
RIJKT -  Vakdocent VVE 

Kosten 
Op aanvraag

VOORINSCHRIJVING