Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

SLO-doelen en spelimpulsen in de hoeken en buitenruimte

De scholing is gericht op het uitwerken van een beredeneerd aanbod volgens de cirkel van opbrengstgericht werken. Het gaat hierbij om het doelgericht en planmatig begeleiden van de ontwikkeling van de kinderen in de groep vanuit spelimpulsen die gekoppeld zijn aan de SLO-doelen.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers en leerkrachten. 

Kwaliteitsborging
Kwaliteitskader - Uitvoering (C1.4), Educatief handelen (C3.7). 

Inhoud
Welke spelimpulsen passen in de hoeken? De cirkel van opbrengstgericht werken (PDCA) maken we van begin tot eind rond. Vanuit de observaties wordt een beredeneerd aanbod opgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld. Bij de voorbereiding van het thema wordt nagedacht over de betekenis voor de kinderen en de passende bedoelingen/ontwikkeldoelen. Er wordt een inspirerende speelleeromgeving gecreëerd, waarbij de kinderen initiatieven kunnen nemen om tot spel en ontwikkeling te komen. De spelimpulsen in de hoeken worden gekoppeld aan de SLO-doelen. De kwaliteit van het aanbod wordt gemeten door het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen te observeren. Daarbij is de begeleidersstijl van de pedagogisch medewerker en de leerkracht van essentieel belang. Door middel van het kijken naar beelden van kinderen, leren we van en met elkaar om samen de kinderen een stap verder te helpen in hun zone van naaste ontwikkeling.

Beoogde leereffecten
De pedagogisch medewerker/leerkracht:

  • Stelt een beredeneerd aanbod op;
  • Werkt cyclisch volgens de cirkel van opbrengstgericht werken;
  • Kan SLO-doelen koppelen aan spelimpulsen in de hoeken.

Studiebelasting en certificering
De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur en na ieder bijeenkomst het uitvoeren van praktijkopdrachten. Het voldoen aan alle eisen van de training resulteert in het behalen van een RIJKT-certificaat.

Locatie
Deze training wordt aangeboden op de volgende locatie:

  • Eindhoven (Wij zijn JONG-centrumplein, Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven)
  • Incompany is ook mogelijk.

Docent
RIJKT - Vakdocent VVE 

Kosten 
Op aanvraag

VOORINSCHRIJVING