Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

Peuter/kleutergroep met geïndiceerde kinderen

Een groep die overwegend bestaat uit kinderen met een VVE-indicatie, die 11 uur per week komen vraagt een andere begeleiding en inzet van pedagogisch medewerkers/leerkrachten dan een groep met weinig kinderen met VVE-indicatie. De kinderen beheersen de Nederlandse taal niet of nauwelijks en hebben vaak weinig spelervaring. Kinderen vragen vaak een-op-een begeleiding, omdat ze bij het functioneren in een groep extra ondersteuning nodig hebben.  Deze training is erop gericht om handvatten te bieden aan de professional om een optimaal VVE-aanbod te geven aan de kinderen met een VVE-indicatie, door middel van groepsmanagement en begeleiding op maat.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers/leerkrachten die werken met peutergroepen met veel VVE geïndiceerde kinderen. Voorwaarde voor het volgen van de training: certificaat training ‘Beredeneerd aanbod’ of een vergelijkbare opleiding. 

Kwaliteitsborging
Ontwikkeling, begeleiding en zorg (D1/D2). 

Inhoud
Werkopdrachten zijn gericht op:

  • Groepsmanagement
  • Welbevinden en betrokkenheid
  • Spelbeschikbaarheid
  • Woordenschatdidactiek en routines
  • Samenwerken met ouders

Beoogde leereffecten
Pedagogisch medewerkers/leerkrachten leren samen met collega’s praktische tools te ontwikkelen om een optimaal VVE-aanbod te bieden aan kinderen met een VVE-indicatie, door middel van groepsmanagement en begeleiding op maat. Het scholingstraject is gericht op het verwerven van de volgende competenties:

  • Observeren: pedagogisch medewerker/leerkracht observeert systematisch/objectief en ziet verschillen in ontwikkelingsniveaus, welbevinden, spelbetrokkenheid en specifieke ontwikkelingsbehoefte van kinderen.
  • Opbrengstgericht werken: pedagogisch medewerker/leerkracht stelt een beredeneerd aanbod op, van waaruit opbrengstgericht gewerkt kan worden voor kinderen met een taalachterstand.

Studiebelasting en certificering
De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2,5 uur. Het voldoen aan alle eisen van de training resulteert in het behalen van een RIJKT-certificaat.

Locatie
Deze training wordt aangeboden op de volgende locatie:

  • Eindhoven (Wij zijn JONG centrumplein, Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven)
  • Incompany is ook mogelijk.

Docent
RIJKT -  Vakdocent VVE

Kosten 
Op aanvraag

VOORINSCHRIJVING