Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

Ouders als educatief partner

Om VVE goed te kunnen uitvoeren is de rol van de ouders cruciaal. Veel kinderen zijn maar 5,5 of 11 uur aanwezig op een voorschoolse voorziening en stromen vervolgens zo de basisschool in. Voor deze kinderen is het belangrijk dat zowel thuis als op het kindcentrum de omstandigheden optimaal zijn om zich te kunnen ontwikkelen d.m.v. een rijke speelleeromgeving. Niet iedere ouder weet op welke wijze de ontwikkeling van kinderen op een natuurlijke wijze gestimuleerd kan. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen ouders hierin ondersteunen en begeleiden.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers/leerkrachten. 

Kwaliteitsborging
Kwaliteitskader - Ouders (B.4-5-6).

Inhoud
Communicatie met ouders en passende ouderactiviteiten staan centraal bij deze training. Een wederzijdse betrokkenheid van professional en ouders (het educatief partnerschap) betekent met elkaar in gesprek te gaan, elkaar informeren en zoveel mogelijk samenwerken. De insteek van de training is continu zorgen voor pedagogische afstemming tussen ouders en beroepskrachten op basis van gelijkwaardigheid. Onderdelen die aan bod komen tijdens de bijeenkomsten zijn:

  • In beeld brengen van de ouderpopulatie en passende ouderroutines;
  • Interactieve presentatie VVE-thuisactiviteiten aan ouders;
  • Voeren van oudergesprekken bij haal- en brengcontacten;
  • Bespreken van de ontwikkeling vanuit een genormeerd volgsysteem.

Beoogde leereffecten
De deelnemers kunnen het ouderbeleid concreet vertalen naar ouderroutines die passend zijn bij de ouderpopulatie van de locatie. De ouderbetrokkenheid is gericht op het ondersteunende gedrag van ouders met betrekking tot de ontwikkeling van het kind. Deelnemers weten welke spelactiviteiten geschikt zijn voor de thuissituatie en kunnen deze kennis op een interactieve manier overdragen aan de ouders.

Studiebelasting en certificering
De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur. Na iedere bijeenkomst worden opdrachten in de praktijk uitgevoerd. De reflectie op de bijeenkomsten en de praktijkopdrachten vormen samen het portfolio, dat beoordeeld wordt. Het bijwonen van de bijeenkomsten en een positief beoordeeld portfolio resulteert in het behalen van een RIJKT- certificaat.

Locatie
Deze training wordt aangeboden op de volgende locatie:

  • Eindhoven (Wij zijn JONG centrumplein, Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven)
  • Incompany is ook mogelijk.

Docent
RIJKT -  Vakdocent VVE

Kosten 
Op aanvraag

VOORINSCHRIJVING