Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

Opstellen van groeps- en begeleidingsplannen

Deze training is gericht op het doelgericht en planmatig zorg op maat verlenen aan de peuters en kleuters die dat nodig hebben. Het volgsysteem dat binnen de voor- en vroegschool gehanteerd wordt is hierbij het uitgangspunt. De voor- en vroegschool bepaalt aan de hand van vastgestelde criteria welke kinderen extra zorg/begeleiding nodig hebben. De pedagogisch medewerkers/leerkrachten stellen bij geïndiceerde zorgkinderen op systematische wijze de hulpvragen op en leggen dit vast in een handelingsplan. Uit planning/registratie blijkt vervolgens of de uitvoering van de extra zorg geborgd is. De ouders zijn op de hoogte van de inhoud van het handelingsplan en worden betrokken bij de uitvoering en evaluatie ervan. Verder wordt een analyse op groepsniveau gemaakt en een groepsplan opgesteld.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers/ leerkrachten.
Voorwaarde voor het volgen van de training: certificaat training ‘Beredeneerd aanbod’ of een vergelijkbare opleiding.

Kwaliteitsborging
Kwaliteitskader – Ontwikkeling, begeleiding en zorg (D1/D2). 

Inhoud
Werkopdrachten zijn gericht op:

  • Analyseren van de KIJK! Dagboeken/ Pravoo (of ander kindvolgsysteem);
  • Opstellen van begeleidingsplannen zowel op individueel niveau als op groepsniveau;
  • Opstellen van een handelingsplan;
  • Bespreking in het groepsoverleg;
  • Samenwerken met ouders;
  • Analyseren van eigen beeldmateriaal.

Beoogde leereffecten
Deelnemers aan de training leren het kwaliteitszorgsysteem binnen de doorgaande lijn met de basisschool te verbeteren door een planmatige begeleiding voor zowel de hele groep als het individuele kind en een evaluatie van de aangeboden begeleiding en zorg. 

Studiebelasting en certificering
De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur. Het voldoen aan alle eisen van de training resulteert in het behalen van een RIJKT-certificaat.

Locatie
Deze training wordt aangeboden op de volgende locatie:

  • Eindhoven (Wij zijn JONG centrumplein, Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven)
  • Incompany is ook mogelijk.

Docent
RIJKT -  Vakdocent VVE

Kosten 
Op aanvraag

VOORINSCHRIJVING