Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

Beredeneerd aanbod

Het opbrengstgericht werken binnen de voorschool wordt gerealiseerd door een beredeneerd aanbod in een voorbereide speelleeromgeving dat is gebaseerd op een volgsysteem. Voor de uitvoering hiervan is vakkennis nodig over de verschillende ontwikkelingsgebieden. In de training wordt de theoretische achtergrond over de ontwikkeling van het kind gekoppeld aan het praktisch werken in de voorschool. Het gaat daarbij om observeren, zien waar het kind staat in zijn ontwikkeling, om vervolgens te bepalen welke activiteiten een kind nodig heeft in de zone van de naaste ontwikkeling. Het aanbod wordt geëvalueerd om te bepalen of de pedagogisch medewerker de juiste materialen/activiteiten heeft aangeboden (op individueel of groepsniveau). In de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan SLO-doelen, het VVE-kader van de onderwijsinspectie en het cyclisch werken binnen de voor- en vroegschool. Een genormeerd volgsysteem vormt de basis voor het cyclisch werken binnen het beredeneerd aanbod. Deze PDCA-cyclus (Plan-do-Check-ACT) wordt binnen het werken in de voorschoolse educatie beredeneerd aanbod genoemd.

Voor wie?

 • Pedagogisch medewerkers, teamcoach/ VVE-coördinator;
 • Medewerkers die een verkorte VVE-basistraining gevolgd hebben;
 • Medewerkers die een verdieping willen met betrekking tot het beredeneerd aanbod in de VE-groep.

Kwaliteitsborging
Kwaliteitskader - Uitvoering (C1.4), Educatief handelen (C3.7). 

Inhoud
Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het verhogen van de kwaliteit van de voorschoolse educatie. De kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn en aan bod komen in de training zijn:

 • Groepsmanagement en de PDCA-cyclus;
 • Theoretische achtergrond over de verschillende ontwikkelingsgebieden;
 • Observeren en duiden van welbevinden en betrokkenheid als uitgangspunt van kindontwikkeling
 • Volgen van de ontwikkeling van peuters en het educatieve aanbod hierop afstemmen;
 • Opstellen van een groepsplan en een beredeneerd aanbod;
 • Werken met SLO-doelendoelen en tussendoelen en spelimpulsen;
 • Woordenschatdidactiek begeleiding van NT-2 kinderen;
 • Zorgniveaus binnen de doorgaande lijn met de basisschool;
 • Ouderbetrokkenheid.

Beoogde leereffecten
De pedagogisch medewerker kan werken met een genormeerd volgsysteem om het individuele kind en de groep in beeld te brengen, om vervolgens een aanbod op maat voor ieder individueel kind te realiseren. Het beredeneerd aanbod is opgesteld vanuit de SLO-doelen en sluit aan op de individuele- en groepsbehoefte. De pedagogisch medewerker is zich bewust van de doorgaande lijn binnen de voor- en vroegschool.

Studiebelasting en certificering
De opleiding bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2 uur. Na iedere bijeenkomst worden opdrachten in de praktijk uitgevoerd. De reflectie op de bijeenkomsten en de praktijkopdrachten vormen samen het portfolio. Het bijwonen van de bijeenkomsten en een positief beoordeeld portfolio resulteert in het behalen van een RIJKT-certificaat.

Locatie
Deze training wordt aangeboden op de volgende locatie:

 • Eindhoven (Wij zijn JONG centrumplein, Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven)
 • Incompany is ook mogelijk.

Docent
RIJKT - Vakdocent VVE

Kosten
Op aanvraag

VOORINSCHRIJVING