Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

Wet IKK - Verplichte 0-jarigen scholing voor kinderopvang.

Per 1 januari 2018 is de scholing voor werken met 0 - jarigen in de Cao Kinderopvang aangepast. De Cao Kinderopvang bevat, sinds 1 januari 2018 diverse afspraken door de Wet IKK en de Harmonisatie onder andere op het gebied van de scholing voor werken met 0 -jarigen. Voor alle beroepskrachten die met 0- jarigen werken zijn er extra scholingseisen. Wat een mooie kans en kwaliteitsimpuls! Immers de pedagogisch medewerker is enorm van belang in de begeleiding en ontwikkeling van deze jonge leeftijdsgroep.

Wet IKK
Hierin is opgenomen dat elke pedagogisch medewerker die werkt met 0- jarigen een scholing dient te volgen en deze voor 1 januari 2023 afgerond dient te hebben.

Door de gezamenlijke cao partijen is een scholingsaanbod vastgesteld dat voldoet aan de criteria in het functieboek voor specifieke scholing voor baby-opvang.

IKK-proof
Wij zijn blij dat onze trainingen ‘Babypedagogiek’, ‘VIB in de babygroep’, 'FOCUS op baby's' en ‘Beeldcoaching in werken met baby’s’ van RIJKT zijn opgenomen op deze lijst en voldoen aan de gestelde criteria.

We hebben hiermee erg fijne, inspirerende, leerzame en zinvolle trainingen ontwikkeld welke zeker zullen gaan bijdragen aan de ontwikkeling en verrijking van het jonge kind. Als zodanig sluit de training aan bij de 21ste eeuw en de ontwikkeling van het jonge kind naar de mens in een dynamische wereld.

Wij zijn als organisatie door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) erkend als opleidingsorganisatie en kunnen daarmee onze trainingen btw vrij aanbieden.

Opleidingen
RIJKT biedt de volgende 0 - 1 jarigen opleidingen:
Babypedagogiek
VIB in de babygroep
Beeldcoaching in werken met baby's
FOCUS op baby's

Uitgangspunt is dat kinderen geen object zijn van zorg maar subject van ontwikkeling